Atypické radiátory

  1. ARTAV
  2. Atypické radiátory
ostatni

Text otázky

Jakým způsobem řešit vyúčtování tepla pro byt, který je osazen poměrovými měřidly, ale pro uvedené radiátory není stanoven Kc výrobce, ani výrobce stanovovat Kc nebude. Je možno účtovat prům. spotřebu v zúčt. jednotce? Nebo jaký doporučíte způsob. Děkuji

Odpověď na otázku

Dle čSN EN 834 odst. 7.4 Hodnota c: “ Indikátory smějí být použity jen na taková otopná tělesa, jejichž hodnota c je v době odečtu známá“. Je tedy třeba si spíše položit otázku, kdo na takováto nestandardní otopná tělesa indikátory dodal a namontoval. Odborné firmy zabezpečující služby poměrového měření tepla tato úskalí dobře znají a případný výskyt nestandardních těles řeší včas s vlastníkem objektu, právě tak jako zásady následného rozúčtování nákladů na teplo podle instalovaných indikátorů. Jelikož tento problém je svým způsobem komplexní, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu (seznam takových firem naleznete na našich stránkách) a vzniklý problém řešit komplexně a nikoli svépomocí.

Menu