Atypicky dům ÚT i vlastní vytápění

  1. ARTAV
  2. Atypicky dům ÚT i vlastní vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den, tímto bych vás chtěla požádat o radu, jak se můžeme bránit proti rozúčtování tepla (bez teplé vody). Bydlíme v nájemním domě z r. 1926, v němž je otázka přívodu tepla řešena poněkud atypicky - na každém patře jsou vždy 3 velké byty napojeny na dálkové ÚT a další 2 malé byty mají své topení (dříve na tuhá paliva, nyní WAWky, někdo i etažové). Jak má tedy být správně upravena tepelná ztráta v pokojích sousedících s místnostmi, které nejsou napojeny na ÚT, ale mají vlastní vytápění (nejčastěji WAWky)? My, kteří vlastníme ÚT vlastně vytápíme všechny nebytové prostory, včetně sklepů, a naši spolubydlící s vlastním topením neplatí nic. Další problém nastupuje v korekci. V roce 2001 byly ve všech společně vytápěných bytech vyměněny radiátory a namontovány měřiče. Byty jsou od té doby dost chladné, takže většina topí co to dá, přesto se dostáváme do situace, kdy díky korekci všichni doplácí na jeden byt, který má zřejmě nadměrnou spotřebu (jak je to možné?). To znamená, že jakákoli úspora, kterou bychom si všichni rádi snížili náklady na topení, by zase přinesla peníze pouze jednomu nájemníkovi (jde o několik tisíc korun). Připravuje se v blízké budoucnosti změna vyhlášky, kterou by se odstranila povinnost korekce plateb za topení? Popř. je možné se dohodnout, že korekci nechceme? Pokud ano, na koho se v této otázce můžeme obrátit? Děkuji

Odpověď na otázku

Jde opravdu o velmi neobvyklý systém a zodpovědně jednoznačně poradit, takto na dálku, nebude možné. Nedostatečnost vytápění je pravděpodobně dána nedostatečnou tepelnou izolací pláště domu. Změna vyhlášky, v tom smyslu jak ve svém dotazu uvádíte, se v dohledné době nedá očekávat a ani se o ní neuvažuje. Dle výkladu právníků z MMR nelze vyhlášku obejít dohodou zúčastněných stran o odchylném řešení.Doporučuji vám, poradit se se zkušeným projektantem ÚT, nebo ještě lépe s energetickým auditorem, kteří by mohli, po prohlídce budovy, podle skutečně zjištěné situace poradit řešení, nebo alespoň vypočítat správně nastavené korekce zohledňující polohy jednotlivých místností v domě.