ostatni

Text otázky

Jsme dům o šesti různě velkých bytech. Specializovaná firma nám dodala výpočet vytápěných ploch. Ve výpočtu pro přímo nevytápěné plochy použila koeficienty podle přílohy 1 vyhlášky 372/2001. Jeden z členů trvá na tom, že se má vytápěná plocha počítat celá plocha. Je to v souladu s vyhláškou?Děkuji za rychlou odpověď.

Odpověď na otázku

Je nutno odborně posoudit dispoziční rozdělení bytů. Jsou-li ve vnitřní části dispozice bytu místnosti bez otopného tělesa (obvykle bytové jádro s koupelnou), je možné je započítat do započitatelné vytápěné plochy plnou hodnotou u všech bytů s podobnou dispozicí. Bez ohledu na to, že v posledním podlaží mohou v těchto místnostech být osazena otopná tělesa, zatímco ve stejných místnostech v nižších podlažích otopná tělesa nejsou. Umožňuje to výklad některých ustanovení vyhlášky uvedený v Metodickém pokynu MMR z19.12.2002 (viz http://www.artav.cz/pdf/MePo_372-01.pdf) a odstraní se tím nespravedlnost, která by vznikla rozdílným započtením těchto ploch u bytů v posledním podlaží.