Blokování TRV

  1. ARTAV
  2. Blokování TRV
ostatni

Text otázky

Prosím o radu,zdali má bytové družstvo právo blokovat v bytě nájemníků termo ventily na číslo 2.Tím pádem při větrání dochází k zbytečnému uniku tepla,protože radiatory jedou naplno v ten moment.Myslím si,že je to omezování nás nájemníku v našem bytě.Děkuji za odpověď.Jaroňová Marie

Odpověď na otázku

Ano, má. Jako vlastník domu družstvo má povinnost chránit bezpečnost stavebních konstrukcí domu, mj. i proti kondenzaci vodních par. K tomu slouží blokování termostatických hlavic proti nastavení na nižší teploty, při kterých by mohlo docházet ke kondenzaci vody v podchlazených konstrukcích.Vámi popsanou blokací je zajištěna minimální teplota v místnosti ve výši 17°C +-1°C, kdy přesná výše teploty závisí na typu použitého termostatického ventilu.Tím je garantováno, že celý objekt (dům) je vytápěn na takovou teplotu, která zajistí tzv. tepelnou stabilitu jeho jednotlivých místností. Oporou je v tomto případě mimo jiné vyhláška č.194/2007Sb. a její §2, jejíž text naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.Jak jistě víte, tak větrání místností vybavených termostatickými ventily má správně probíhat tak, že větráte krátce a intenzivně.Otevřeným oknem tak neprovádíte regulaci vnitřní teploty, ale prostou výměnu vnitřního vzduchu. Tím je rovněž zabezpečeno, že vzniklý únik tepla je zanedbatelný.