Byt odpojený od ÚT – rozúčtování nákladů

  1. ARTAV
  2. Byt odpojený od ÚT – rozúčtování nákladů
ostatni

Text otázky

Dům SVJ o 6 bytech byl zkolaudován s ústředním topením z domovní kotelny. Před 15 lety při změně kotlů z koksu na zemní plyn se jeden byt odpojil a zavedl si elektrické topení. V 5 bytech byly v r. 2012 osazeny RTN a odpojenému bytu poprvé naúčtována základní složka ve výši 40% na vytápění dle vyhl. 372/2001 Sb. Vlastník odpojeného bytu tento postup rozporuje. Reagoval žádostí na SVJ, aby byly odstraněny veškeré potrubní rozvody ÚT procházející jeho bytem. Pokud se tak nestane, bude účtovat za toto "trpěné břemeno" a také za užívání podílu (1/6 kotelny) částku rovnající se výši základní složky na vytápění účtované správcem domu. Má pravdu rozúčtovatel nebo vlastník odpojeného bytu?

Odpověď na otázku

Pravdu má rozúčtovatel, neboť postupoval řádně dle § 6, odst. 2 vyhlášky č.372/2001Sb. (viz http://www.artav.cz/legislativa.html).Toto ustanovení bylo obsaženo i v předchozí právní úpravě platné v době odpojení uvedeného bytu a to v §9, odst. 3 vyhlášky č.85/1998, který jednoznačně definoval že: „Na byty a nebytové prostory nenapojené navnitřní rozvodné zařízení ústředního vytápění zúčtovací jednotky se rozúčtovává základní složka nákladů.Závěrem je nutné dodat, že účast na úhradě základní složky uživatele odpojeného bytu zohledňuje skutečnosti, že do místností odpojeného bytu prostupuje teplo stěnami ze sousedících ústředně vytápěných místností, že odpojenými místnostmi vedou vnitřní rozvody, které je temperují a které zajišťují přívod tepla do sousedních ústředně vytápěných místností a že uživatelé odpojeného bytu využívají společné části domu, které jsou vytápěny nebo temperovány.Potrubí ÚT nemůže vlastník bytu odstranit. Je to nedílná součást systému ústředního vytápění domu a to, jako technické zařízení budovy, patří ke společným částem domu. S koupí bytu vlastník kupoval i podíl na společných částech domu, nemůže o nich však samostatně rozhodovat. Pokud mu vadí, že musí užívat a udržovat i společné části domu, měl si koupit rodinný dům a ne byt v domě se společným vlastnictvím bytů.