bytové a nebytové prostory

  1. ARTAV
  2. bytové a nebytové prostory
ostatni

Text otázky

Můžete mě poradit jak na konečné faktuře vyúčtování nákladů na vytápění já jako laik zjistím, že vlastníci SVJ- kteří jsou majiteli nebytových prostor mají v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. 372/2001 Sb. ve vyúčtování nastaveny koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy (kancelář, prodejna, sklad). Děkuji za radu.

Odpověď na otázku

Odpověď je prostá – z Vašeho individuálního vyúčtování to zjistit nemůžete, protože toto vyúčtování zahrnuje pouze údaje o Vaší uživatelské jednotce a sumární údaje za celou zúčtovací jednotku (celý dům). Odpověď na Váš dotaz Vám může podat pouze vlastník objektu, který zodpovídá za správnost provedeného vyúčtování a to včetně správného nastavení vstupních údajů.

Menu