Bytové výměníkové stanice

  1. ARTAV
  2. Bytové výměníkové stanice
ostatni

Text otázky

Nový bytový dům - 4 podlaží 10 nájemníků, u každé bytové jednotky je nainstalovaná výměníková stanice s výměníkem TUV,vodoměrem(pouze přívod st.vody) a měřičem tepla,který měří spotřebované teplo pro vytápění a TUV.Jakým způsobem provést rozúčtování?

Odpověď na otázku

Pokud má každý nájemník samostatně uzavřenou smlouvu přímo s dodavatelem tepla a vody, nebude vyhláška o rozúčtování pro takový dům relevantní a žádné rozúčtování se neprovádí.Pokud jsou dodávky tepla a vody smluvně zajišťovány pro dům jako celek, mělo by se postupovat podle vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb. Dodávky pro dům se fakturují podle hlavních (patních ) měřidel na vstupu medií do domu a bytové měřiče tepla i vody budou považovány za poměrová měřidla.Vzhledem ke skutečnosti, že platná legislativa (bohužel) v zásadě Váš konkrétní případ neřeší, právě tak jako neupravuje zásady rozúčtování nákladů na studenou vodu, chápejte, prosím, naše stanovisko jako určité optimální doporučení, jak při rozúčtování nákladů postupovat. Podotýkáme, že je nutné, aby ve Vašem domě byl takový postup rozúčtování odsouhlasen v souladu s platnými stanovami Vaší právnické osoby (družstva, společenství, atp.). Postup rozúčtování navrhujeme následující:a) Náklad na teplo pro vytápění a ohřev teplé vody ve Vaší jednotce bude vyúčtováván dohromady a to tak, že celkové náklady na teplo budou rozděleny do dvou složek – základní a spotřební. Základní složka bude představovat 40 % celkových nákladů na teplo a bude mezi konečné spotřebitele přerozdělena v poměru započitatelných podlahových ploch jednotlivých uživatelských jednotek. Spotřební složka bude představovat 60 % celkových nákladů na teplo a bude mezi konečné spotřebitele přerozdělena v poměru individuálních náměrů získaných z odečtů instalovaných bytových kalorimetrů (měří celkovou spotřebu tepla na vstupu do každé uživatelské jednotky).b) Náklad na vodné a stočné za (za studenou i teplou vodu společně) bude vyúčtován pouze podle indikovaných spotřeb a to v poměru náměrů získaných z odečtů bytových vodoměrů na studenou vodu (měří celkovou spotřebu vody na vstupu do každé uživatelské jednotky).