Bytový dům vytápěný elektřinou

  1. ARTAV
  2. Bytový dům vytápěný elektřinou
ostatni

Text otázky

Jaké pravidla jsou podle zákona při vytápění společných prostor z jednotlivých bytů v domě a to elektřinou. Bytů je celkem 10 a jsou velikosti 1+1, 2+1 a 4+1. Společné prostory nemají samostatné vytápění. Chodby, sklepy, úklidová místnost a kočárkárna je vytápěná z jednotlivých bytů v přízemí přes sousedící zdi. Vytápění v domě je přímotopy v jednotlivých bytech. Je nějaký způsob jak tento stav řešit. A jak postupovat když se v domě nachází neobydlený byt, který má vypnuté přímotopy a je temperován ze sousedících bytů. Děkuji.

Odpověď na otázku

Předpisy zabývající se úhradou za služby spojené s užíváním bytu (zákon 67/2013 a vyhl.269/2015 Sb.) upravují pravidla účtování pouze pro domy vytápěné ústředním vytápěním. Ve Vašem domě jsou všechny byty vytápěné lokálně, každý ze své elektrické přípojky, a proto se na něj tato pravidla nevztahují.

Menu