Bytový dům

  1. ARTAV
  2. Bytový dům
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bytový dům má 4 bytové jednotky. Z toho 2 mají vlastní vytápění a 2 společné vytápění. V těchto 2 bytech se provádí vyúčtování nákladů za vytápění v souladu s vyhl.372/2001Sb. Je i zde povinnost osadit přístroje registrující dodávku TE konečným spotřebitelům? Děkuji.

Odpověď na otázku

Podle platné legislativy se bytovým domem rozumí objekt se 4 a více byty, což by objekt, ve kterém bydlíte, splňoval. Na druhé straně však je služba společného vytápění poskytována pouze dvěma bytům. Proto se domníváme, že se ve vašem případě nejste vázáni povinností instalovat přístroje registrující dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům a že je možné náklad na vytápění zmíněných dvou bytů rozdělit v poměru započitatelných podlahových ploch bez měření.

Menu