Byty nepřipojené k ÚT

  1. ARTAV
  2. Byty nepřipojené k ÚT
ostatni

Text otázky

Odpovědí paní Pasekové z 22.11.2007 jste vysvětlili jak účtovat teplo a TUV v případě, že se byt odpojil od centrálního vytápění. Jak je to v případě, že byt níkdy k centrálnímu vytápění nebyl připojen. Konkretně se jedná o dvě půdní vestavby, které byly zrealizovány s vlastním etážovým vytápěním, nicméně zcela jistě podlahou prostupuje do jejich prostoru část tepla z centrálního vytápění. Na druhou stranu si však lze představit, že by v případě nerealizace půdních vestaveb byly tepelné ztráty z bytů v posledním podlaží do půdního prostoru ještě větší než nyní.

Odpověď na otázku

Ustanovení o odpojení od ústředního vytápění se netýká nových prostor, vzniklých nástavbou, přístavbou či půdní vestavbou.řešení vytápění a případné účasti na vytápění společných prostor domu by mělo být součástí projektu. Pokud byl projekt v tomto směru nedostatečný, lze to považovat, za chybu kontroly stavebním úřadem. Doporučuji požádat o návrh řešení projektanta ÚT, nebo energetického auditora.