Cejchování kalorimetrů

  1. ARTAV
  2. Cejchování kalorimetrů
ostatni

Text otázky

Chtěla bych se zeptat, jak je to s kalorimetry a jejich využitím při účtování za spotřebu tepla. Jedná se o "novostabvu" (7 let) a kalorimetry jsou umístěny u každého bytu na chodbě. Nicméně se účtuje podle plocha bytu, protože správcovská firma tvrdí, že kdyby se účtovala podle spotřeby na kalorimetru, musely by tyto být každé dva roky kalibrovány a to že je velice nákladné. Zakládá se to na pravdě? A kolik tedy stojí kalibrace kalorimetrů.Děkuji

Odpověď na otázku

Ne, informace od vašeho správce se nazakládá na pravdě. Nejedná se okalibraci, ale o úřední ověření tzv. stanoveného měřidla dle zákona č.505/90Sb. v jeho platném znění.Vyhláška č. 345/2002Sb. v příloze č. 1 a odst. 3.1.2 stanovuje, že lhůta proúřední ověření měřiče tepla činí 4 roky.Současně vyhláška č. 262/2000Sb. v §7, odst. 1 stanovuje, že lhůta platnostiověření měřiče tepla se počítá od 1. ledna roku následujícího po roceověření.Tedy ve Vašem případě, když je dvojčíslí na značce úředního ověření „01“počítá se lhůta od 1.1.2002 a platí do 31.12.2005.Pro stanovení ceny za takovýto úkon se musíte obrátit na státem autorizovanámetrologická střediska, která naleznete např. zdehttps://ams.cmi.cz/index.php?menu=1&kategorie=1.Počítejte s částkami v řádech stovek až několika tisíců korun, dle velikostia množství měřidel.