cena cejchování měřičů

  1. ARTAV
  2. cena cejchování měřičů
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Prosím Vás o radu ohledně ceny cejchování měřidel tepla a vodoměrů. Jsem v bytovém družstvu. V mém bytě mám měřiče z roku 2002 a doposud nebyly udělány ani revize či výměny. Jaká je prosím cena této revize či výměny vodoměrů, protože naše družstvo si účtuje zalohy 900 kč ročně právě na tyto revize či výměny. To je ta cena opravdu tak vysoká, že moje zálohy už jsou 2700 kč. Děkuji za odvově'd.

Odpověď na otázku

Povinné periodické ověřování stanovených měřidel (vodoměry a měřiče tepla)se provádí u vodoměrů na studenou vodu jednou za šest let, u měřičů tepla avodoměrů na teplou vodu každé čtyři roky. Při ověřování se vždy provádírepase měřidel s výměnou některých dílů. Cena těchto úkonů není regulovaná anebude tedy stejná u různých firem, které tyto služby poskytují. Obecně lzeříci, že cena za repasi a ověření může dosahovat 50-80% ceny nového měřidla.K tomu je třeba připočítat náklady na demontáž a montáž měřidel včetněpovinných úkonů (plombování, registrace apod.).