Cena tepla

  1. ARTAV
  2. Cena tepla
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ se 45 jednotkami. Při kontrole úhrady za teplo jsem zjistila následující:Po odečtu platby za velikost bytu mi vychází, že je lépe topit celou zimu než šetřit. Máme poměrové měřiče IRTN a ten kdo spotřeboval 40 dílků zaplatí v průměru za jeden dílek 172,16Kč a ten kdo spotřeboval 4,5 dílku, zaplatí za dílek 599,58 Kč. V jednom případě bylo spotřebováno 0,5 dílku a tím došlo k platbě za dílek na 3624,22 Kč. Má to logiku? Má cenu šetřit? Ten,kdo spotřeboval 40 dílků zaplatil za teplo celkem 10797.- Kč, za 4,5 dílky jiný vlastník zaplatil 6610Kč. Kde je poměr? Děkuji za odpověď Záleská

Odpověď na otázku

Dílky na indikátorech neukazují spotřebu tepla, ale jsou jen výchozím údajem, který po doplnění dalšími informacemi se stává základem pro stanovení poměrné spotřeby tepla při vytápění. Po prostudování příslušných právních a technických norem (vyhl.MMR č.372/2001Sb. a čSN EN 834) pochopíte, že různé finanční hodnoty dílků, jak je uvádíte ve svém dotazu mohou být zcela regulérní a legální.