Cena teplé vody

  1. ARTAV
  2. Cena teplé vody
ostatni

Text otázky

Bydlím v domě s jedenácti byty.Dům je okálového typu a chci se zeptat jak je možné,že nám majitelé počítají za kubík teplé vody 111 Kč, přičemž si sami platíme otop na ohřev teplé vody. V domě je kotelna na tuhá paliva a sami si topíme a ohříváme vodu. Proto se mi zdá nesmyslné, abychom platili takovou částku za teplou vodu. Vodárnám se platí pouze za odběr studené vody. Zdá se mi to nesmyslné a proto prosím o radu.Děkuji

Odpověď na otázku

Majitelé při vyúčtování postupují správně dle vyhlášky č. 372/2001Sb.. Tatostanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění anákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.Přesněji řečeno, dle §3, odst. 1 vyhlášky tak, že náklady na vytápěnía náklady na poskytování teplé užitkové vody, které byly vynaloženy vzúčtovací jednotce za zúčtovací období, rozdělují na:a) náklady na tepelnou energii na vytápění,b) náklady na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé užitkovévody,c) náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody,v cenách podle cenových předpisů.1m3 teplé užitkové vody se totiž skládá z ceny studené vody (viz předchozíodst. c)) a ceny tepelné energie potřebné na ohřev studené vody (vizpředchozí odst. b)).Smysl naleznete v tom, že jsou jednoznačně odděleny náklady na teplo provytápění a teplo pro TuV.