cena teplé vody

  1. ARTAV
  2. cena teplé vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Bydlím v panelovém domě s dodávkou teplé vody.Máme 32 bytů.S ohledem k ceně teplé vody(551,- za m3) bych chtěla vyjmout z dodávek a placení teplé vody a pořídit si elekt. bojler.Může mě dodavatel vyjmout z dodávky a placení teplé vody?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vážená paní,odpojení od systému dodávky je možné jen se souhlasem vlastníka objektu, avšak je zcela krajním řešením, které navíc asi kýžené úspory nepřinese, neboť v souladu s platnou legislativou budete i po případném odpojení platit základní složku pro teplo pro ohřev teplé vody ve výši 30 % odvozenou od podlahové plochy vašeho bytu. Proto doporučujeme jít cestou realizace úsporných opatření v systému přípravy, resp. dodávky teplé vody ve vašem objektu, což by zahrnovalo následující technická a administrativní opatření:1. Kontrolu celkových nákladů na spotřebu vody a tepla pro TUV v objektu.2. Kontrolu technického stavu přípravy a rozvodů systému TUV – především izolace.3. Kontrolu kvality a stavu vodoměrů. Výběrem vhodného typu vodoměrů lze předejít například velkým rozdílům mezi součtem bytových vodoměrů a hodnotou fakturačního objektového vodoměru. Vodoměry musí mít platné ověření.Ověřovací lhůta je pro vodoměry na TUV stanovena 4 roky.4. Vyregulování systému TUV.Vyregulováním systému TUV, pečlivě provedenou izolací a volbou vhodného typu vodoměrů dosáhnete úspory nejméně 20% původních nákladů.