Cena teplé vody

  1. ARTAV
  2. Cena teplé vody
ostatni

Text otázky

Jsme Společenství vlastníků o 36byt,jednotek .Každy platíme jinak za kubík teple vody i když máme všichni vodoměry.Je možné ,aby byty o stejné velikosti na metrech ,platili každy jinak při stejném množství kubíků vody?Počítá nám to firma v Lipové,a tvrdí ,že je to v pořádku podle zákona

Odpověď na otázku

Domovní rozvod teplé vody je obvykle vybaven cirkulací, která zajišťuje, aby po otevření kohoutku v kterémkoli bytě brzy tekla teplá voda a nebylo nutno čekat, než k bytu doteče teplá voda z boileru. V tomto cirkulačním rozvodu stále koluje teplá voda a přirozeně se trochu ochlazuje. Tyto tepelné ztráty v rozvodu jsou povinni hradit uživatelé všech bytů bez ohledu na to, kolik spotřebují teplé vody. Proto se náklady na ohřev vody dělí na základní (30%), rozúčtovávané podle velikosti plochy bytu, a na spotřební (70%), rozúčtovávané podle údajů bytových vodoměrů. Sečtením těchto dvou složek platby pochopitelně vychází pro každého jiná cena jednoho kubíku teplé vody. Kdo spotřebuje vody méně, bude mít jednotkovou cenu vyšší.Závěrem je nutno dodat, že není možné, aby byty o stejné velikosti, při odběru stejného množství vody, platily každý jinak V takovém případě je vyúčtování provedeno chybně.