ostatni

Text otázky

Jsme v nájemním vztahu,vlastníkem nám byla oznámena cena vodného a stočného od 1.2.2008,která je mnohem vyšší než od dodavatele (Veolia-Praha).Je právní podklad jak tuto cenu rozporovat?

Odpověď na otázku

Z Vámi uvedených informací to nelze posoudit. Vlastník domu může mít relevantní důvody, které jej k takovému postupu opravňují.Cena SV je věcně usměrňována dle cenového výměru č. 01/2008, část 2.41.00.11.Dle odst. d) je prodávající povinen předložit kupujícímu kalkulaci ceny v členění nákladových položek odpovídajícím minimálně příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.