Ceny složek při vyúčtování tepla.

  1. ARTAV
  2. Ceny složek při vyúčtování tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,každým rokem nám firma podle měřáků RTN2, které jsou umístěny na radiátorech rozpočítává náklady na teplo podle jednotlivých měřáků a bytů. Vyúčtování obsahuje základní složku ÚT podle m2 za byt a spotřební složku podle odpařené tekutiny z měřáku. Dosud nám nebyla zodpovězena otázka:Podle čeho se určuje cena za jednotku, a to jak za základní, tak i za spotřební složku?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Odpověď naleznete v § 4, odst. 1 až 3 vyhlášky č. 372/2001Sb..Tedy dle §4, odst. 1 náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovacíjednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní aspotřební. Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoříspotřební složku.Dále dle §4, odst. 2 rozdělí vlastník základní složku mezi konečnéspotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebonebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů anebytových prostorů v zúčtovací jednotce.Dle §4, odst. 3 rozdělí vlastník spotřební složku mezi konečné spotřebiteleúměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění spoužitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnostvytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.Z výše uvedeného vyplývá, že každý rok bude cena jiná. Proměnné jsou v tomtopřípadě vždy celkové náklady a náměry indikátorů vytápění. Konstantní jsoupouze m2 započitatelné podlahové plochy bytů.