Ceny za jednotu – ohřev TV spotřební složky

  1. ARTAV
  2. Ceny za jednotu – ohřev TV spotřební složky
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně ceny za jednotu - ohřev TV spotřební složky. Mám ve vyúčtování za rok 2008 cenu 157,-Kč/m3. Je tato cena reálná? Je nějaká vyhláška, či ceník, kde by se to dalo zkontrolovat? Protože jenom část majitelů bytů zpřístupnila své měřiče k odečtu, tak mi jde o to, zda neplatíme i za ty, u kterých se neprovedl odečet.Děkuji za odpověď.Pozn.: je mi líto, že jsem Vás nezastihl ve Vašich úředních hodinách, byl jsem tam 2x.S pozdravem Roman Kučera

Odpověď na otázku

Vážený pane,vzhledem k tomu, že jste ve své otázce neuvedl některé konkrétní údaje o zásobování Vašeho objektu teplem, nelze Vám spolehlivě odpovědět zda je Vámi uvedená cena reálná. Dodavatel tepelné energie je povinen majiteli objektu předložit všechny dokumenty, ze kterých vychází při tvorbě ceny tepla. řešení Vašeho problému se týkají následující vyhlášky a cenové rozhodnutí:1. Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, příloha č.2, odst. d) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při měření nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody2. Cenové rozhodnutí č.7/2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů