certifikace vodoměrů

  1. ARTAV
  2. certifikace vodoměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Vážení v r. 2004 mě byly veměněny v družst. bytě podr. vodoměry. A to oba za typ TCS 142/92-1411/Qn-1,5m3/h B-H/30°C/16 bar.Při letošní kontrole mne vodoinstalater upozornil,že na teplé vodě by měl být jiný typ vodoměru /90°C/. Mám dotaz. Jak dalece může tato skutečnost způsobit chyby v měření / a to směrem nahoru nebo dolu/ ? A jak tuto skutečnost případně reklamovat při ročním vyúčtování,kde jsem se odvolal již v loňském roce/za r.2006/.Vzhledem k tomu,že ostatní vodoměry pozbyly platnosti,/jejich montáže byly provedeny v r. 1999/dále pro formální a právní porušení vyhl. 372/20001Sb.Dále zda jsem při výměně měl dostat nějaký zápis, nebo certifikát o způsobilosti vodoměrů.Podotýkám,že vodoměry byly nové.Navíc jako prostý občan nevím co výše jmenované údaje znamenají.Děkuji za odpověď Pokorný

Odpověď na otázku

Přesnost vodoměrů na teplou a studenou vodu je stejná. Rozdíl je v použitých materiálech na některé díly vodoměru. Např. vrtulka vodoměru na studenou vodu by nemusela vydržet teploty nad 60°C, kterých může teplá voda dosáhnout. Pro větší namáhání vodoměrů teplotou vody je také u vodoměrů na teplou vodu předepsána kratší perioda povinného ověřování. (čtyři místo šesti let.) Použití vodoměru na studenou vodu (do 30°C) pro měření teplé vody je závažným nedostatkem, který může být důvodem pro zpochybnění správnosti měření. Doporučuji co nejdříve vodoměr vyměnit za správný.Význam údajů na štítku vodoměru:TCS 142/92-1411 = číslo protokolu typového osvědčení, kterým je daný typ vodoměru schválen pro použití v čR.Qn-1,5m3/h = nominální průtok, na který je vodoměr konstruovánB-H = třída přesnosti B při montáži v horizontální poloze30°C/16 bar. = maximální přípustné hodnoty teploty a tlaku vody