certifikát vodoměru

  1. ARTAV
  2. certifikát vodoměru
ostatni

Text otázky

Při výměně domovního vodoměru mi pracovníci sdělili, že nemám nárok spolu s vodoměrem dostat originál certifikátu nového vodoměru. Je prý k nahlédnutí u nich ve firmě.Jsem jiného názoru a proto se ptám: Mám právo spolu s novým vodoměrem dostat certifikát vodoměru?( je to vlastně něco jako záruční list).Existuje nějaký zákon nebo vyhláška? Jaká? Děkuji za odpověď, Jana Kokešová

Odpověď na otázku

Pro vodoměry, jako stanovená měřidla ve smyslu zákona č. 505/90Sb. o metrologii v jeho platném znění, se nevystavují žádné certifikáty nahrazující záruční listy.Existují však tzv. schválení typu daného měřidla, která umožňují jejich uvedení na trh a originální dokument je skutečně uložen u výrobce, dovozce nebo prodejce. Má platnost pro všechna dodávaná měřidla daného typu, dimenze a průtoku.Z toho důvodu jsou samotná měřidla vybavena úřední značkou (součástí této úřední značky je dvojčíslí – poslední dvojčíslí roku, v němž bylo provedeno ověření vodoměru) nebo značkou schválení typu(značka je tvořena písmenem epsilon , v horní části je uvnitř písmeno státu a dvojčíslí roku schválení typu, v dolní části je číslo schválení typu; prvotní ověření je vyznačeno malým tiskacím e ; uvnitř horní části je stát, v dolní části identifikační kód metrologického orgánu a k tomu patří šestiúhelník s dvojčíslím roku uvnitř) nebo symbolem „CE“ a doplňkovým metrologickým označením (jehož součástí je poslední dvojčíslí roku posouzení shody) a číslem tzv. notifikované osoby (se zmíněným dvojčíslím se pracuje stejně, jako s dvojčíslím v úřední značce).Dalšími předpisy kromě výše citovaného zákona jsou vyhlášky č. 262/2000 Sb., č. 332, 333 a 334/2000 Sb. v platném znění.

Menu