Chyba v rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Chyba v rozúčtování
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Rozúčtovatel v loňském rozúčtování mého bytu, chybně zapsal konečné stavy vodoměrů tak, že mi nebyla vůbec počítána spotřeba teplé ani studené vody. Nikdo si toho nevšiml a teď po mě chtějí zaplatit spotřebu za dva roky. Mají na to právo? Nemůžu přeci platit za chybu někoho jiného. Předem děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Děkujeme za Váš dotaz. Předně je nutno konstatovat, že za provedení vyúčtování je odpovědný poskytovatel služby, a to v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. Je však skutečností, že pokud dochází k opisu vodoměrů (pokud se nejedná o dálkově odečitatelné vodoměry) měl by tyto údaje stvrdit uživatel bytu. Zda k tomuto ověření došlo či nikoliv, není z Vašeho dotazu patrno. Tato skutečnost však nemá vliv na vznik níže uvedené povinnosti.

V případě, že dojde k chybě a podklady, na jejichž základě je vyúčtování provedeno, nejsou správné, je možné ze strany poskytovatele služby provést opravné vyúčtování, a to až do tří let po skončení období, za které je vyúčtovávání realizováno, resp. má být doručeno. Tříletá lhůta vyplývá z obecných ustanovení občanského zákoníku o promlčecí době.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že voda byla spotřebována, avšak pouze nebyla účtována. Z tohoto a výše uvedeného plyne, že poskytovatel služby má právo po Vás požadovat částku rozdílu mezi původním, dříve provedeným vyúčtováním a vyúčtováním opravným. Jinými slovy, Vaší povinností je uhradit nedoplatek vzniklý uvedeným způsobem, jelikož z Vaší strany došlo k faktickému spotřebování dané komodity, tedy vody. Skutečnost, že chybu provedl poskytovatel služby, na Vaší povinnosti uhradit reálně spotřebovanou vodu, nic nemění. Jak již bylo zmíněno, platná legislativa na takové situace pamatuje, umožňuje provést opravné vyúčtování a stanoví obecnou tříletou lhůtu promlčení.