Chybějící RTN

  1. ARTAV
  2. Chybějící RTN
ostatni

Text otázky

Dobrý den, po výměně jednoho vadného radiátoru dosud vlastník domu přes naše urgence nezajistil zpětnou montáž RTN na nový radiátor. Jakým způsobem bude po sezoně prováděn výpočet nákladů na byt, pokud vůbec neosadí (nebo až po zahájení sezony) chybějící RTN? Bude např. nějakým způsobem zprůměrována pouze spotřební složka u neosazeného radiátoru? Děkuji za vysvětlení.

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. stanoví v §6, odst.(4)Při poruše měřiče tepelné energie, indikátoru vytápění nebo instalovanéhovodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvouz klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období. Tohoto ustanoveníse použije zejména v případě, že indikátor (RTN) nebude v tomto rozúčtovacímobdobí vůbec namontován, nebo pokud bude namontován jen nepodstatnou částobdobí.Pokud bude nový indikátor namontován delší období, lze použít jeho náměrzvětšený v poměru průměrné klimatické náročnosti jednotlivých měsíců (podleskutečnosti nebo přílohy č. 3vyhlášky).