Co dělat v případě, že se SVJ nedohodne na určení základní a spotřební složky pro teplo?

  1. ARTAV
  2. Co dělat v případě, že se SVJ nedohodne na určení základní a spotřební složky pro teplo?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,naše SVJ potřebuje stanovit základní a spotřební složku pro rozúčtování tepla (ještě stanovena není a je nutné ji mít stanovenou), dle našich stanov se způsob rozúčtování odsouhlasuje shromáždění vlastníků 75%přítomných, této shody nejsme schopni dosáhnout, lze se samozřejmě obrátit na soud, ale to je krajní varianta, existuje prosím odborný poradce/firma, který na základě předložené dokumentace zpracuje doporučení? Nezávislý posudek by měl napomoci dosažení shody. Děkuji, Pavla

Odpověď na otázku

Odborné doporučení je jednoznačné:Volba výše spotřební složky závisí na způsobu registrace spotřeby tepla k vytápění.Máte-li v domě instalované bytové měřiče tepla, nebo indikátory topných nákladů na otopných tělesech, volte rozdělení 50:50. Pro nové, nebo lépe zateplené domy je výhodnější vyšší podíl základní složky nákladů. Na Slovensku požaduje nová vyhláška 60% základní složky. Některé firmy v Německu používají až 70% základní složky. Jde o evropský trend zvyšování podílu základní složky. Naše předpisy zatím nedovolují vyšší podíl, než 50%.Vyšší podíl spotřební složky, který umožňuje vyhláška 269/2015 Sb. je vhodný pouze pro domy, které rozdělují náklady na vytápění podle registrace vnitřních teplot, (podle tzv. denostupňové metody).