Datum odečtu bytových měřidel

  1. ARTAV
  2. Datum odečtu bytových měřidel
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rád bych se dozvěděl jeli někde stanoveno (č.vyhlášky) přesné datum či období od – do kdy se mají provádět odpočty TUV, SV a IT na topení.Nebo jestli toto může vycházet pouze ze směrnic správce nemovitosti. Jedná se mi o zúčtovací období od 1.1. – 31.12. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Datum provádění odečtů indikátorů vytápění, bytových měřičů tepla a bytových vodomětů (SV a TUV) není stanoveno žádným předpisem. Termín provádění odečtů by měl splňovat podmínky stanovené dodavatelem tepla a popř. teplé vody (existují-li takové), dále pak respektovat zvolenou periodu zúčtovacího období (stanovenou vyhláškou č.372/2001 Sb.) a v neposlední řadě respektovat technická a technologická specifika instalované měřící a indikační techniky a to zejména s ohledem na naprogramované rozhodné odečtové datum. U odečtů prováděných pochozím (konvenčním) postupem je žádoucí, aby tyto bylo provedeny v co nejkratším časovém období.

Menu