definice okenní a dveřní ústupky

  1. ARTAV
  2. definice okenní a dveřní ústupky
ostatni

Text otázky

Vzhledem k reklamaci na teplo,zadala Mč Phy2 přeměření bytů architekt.firmě.Pracovník provedl zaměření celé podlahové plochy a výšky stropů bez odečtu ústupků.Neuměl tento termín ani definovat.Bohužel,¨nenašla jsem tuto definici ani na internetu.Jak se určí ,co je ústupek, a co místnost? Všude je jen odvolávka na vyhl.372/2001Sb.Děkuji.

Odpověď na otázku

Termín okenní a dveřní ústupek je použit v §2, odst. d) vyhlášky č. 372/2001 Sb. Odst. d) uvádí, že se do podlahové plochy nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.Máte pravdu, že zpracovatel vyhlášky tento termín blíže nevysvětluje, a to ani ve svém metodickém pokynu. Předpokládáme však, že jsou jím myšleny výklenky oken a dveří.Jednoznačné vysvětlení tohoto termínu Vám může poskytnout pouze zpracovatel vyhlášky, tedy MMR čR nebo nezávislý soud.