Definice – porušení plomby

  1. ARTAV
  2. Definice – porušení plomby
ostatni

Text otázky

prosím o vysvětlení jak prokázat či rozeznat porušení plomby na vodoměru.Nájemník se hájí, že byla špatně za máčknutá při výměně vodoměru.Má mít plomba nějaké znaky?

Odpověď na otázku

Vzhledem k velkému počtu možných způsobů metrologického zajištění vodoměrů nelze odpovědět konkrétně, jak lze porušení plomby rozeznat. Vodoměr je však tzv. stanovené měřidlo, které podléhá ustanovením metrologického zákona č. 505/1990Sb.. Tedy za správnou montáž vodoměru a to včetně správnosti jeho zaplombování nese odpovědnost firma nebo osoba, která vlastní metrologické oprávnění k jejich montáži vydané českým metrologickým institutem (čMI) a tuto montáž prováděla.Jinak řečeno, pokud se nejedná o viditelné mechanické poškození, může poškození plomby nejlépe posoudit ten, kdo ji instaloval. Tedy odpovědný pracovník montážní firmy.Plomba vodoměru musí být metrologicky zajištěna (drátem a olověnou plombou nebo různými druhy plombovacích krytek) tak, aby byla vyloučena možnost manipulace s vodoměrem.Současně musí obsahovat i údaje o metrologické značce přidělené čMI montážní firmě.