dělené vyúčtování právem?

  1. ARTAV
  2. dělené vyúčtování právem?
ostatni

Text otázky

Je povinností účtovatele (družstvo), které vyhotovuje vyúčtování pro SVJ použít vyhl. 269/2015 Sb. a přílohu č. 3 - dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti, k provedení AUTOMATICKÉHO děleného vyúčtování při ohlášení změny vlastníka? Družstvo nám toto odmítá provést - změna vlastníka v KN předcházela o cca měsíc oproti faktickému předání bytu. Původní vlastník platil nájem 11 měsíců, nový vlastník pouze prosinec. Zajímá nás, zda je toto vyúčtování pouze na žádost a za poplatek či je povinné dle nových předpisů od 1.1.2016. Družstvo odmítá provést a předalo vyúčtování s nemalým přeplatkem novému vlastníkovi a jemu hodlá rovněž odeslat přeplatek. Děkuji

Odpověď na otázku

Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období, upravuje postup rozúčtování §5, odst. 5, nebo odst. 6 vyhl. č. 269/2015 Sb., a to podle toho, zda jsou či nejsou známy odečty naměřených hodnot měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru k termínu změny. Vyúčtování by proto měl obdržet automaticky jak původní, tak nový vlastník. Vámi uváděný postup není správný.

Menu