demontáž indikátorů vytápění

  1. ARTAV
  2. demontáž indikátorů vytápění
ostatni

Text otázky

Na můj dotaz ohledně demontáže jste odpověděli, že toto je plně v kompetenci vlastníka domu. Jak ale máme postupovat, pokud se jedná o dům s byty v osobním vlastnictví? Vlastníci krajových bytů indikátory odmítají dále používat. Jaký je správný postup?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Nespokojenost vlastníků krajových bytů má původ v tom, že nemáte správně stanovené koeficienty zohlednění polohy bytů v domě.Obraťte se na odbornou firmu, která vám provádí rozúčtování, aby provedli výpočet těchto korekčních koeficientů na základě tepelných ztrát jednotlivých místností. Situace se pak změní a rozúčtování podle indikátorů pak bude většině vlastníků vyhovovat. Je to osvědčený prostředek motivující uživatele bytů k hospodaření s teplem a přispívá k celkovým úsporám tepla pro vytápění domu.Ve stanovách vašeho společenství vlastníků by mělo být uvedeno, jak se rozhoduje o změnách společného technického zařízení domu, ke kterému lze bytové měřiče a indikátory přiřadit.