Demontáž radiátorů

  1. ARTAV
  2. Demontáž radiátorů
ostatni

Text otázky

Dříve jsme bydleli v nájemním bytě, kde jsme ve dvou místnostech namontovali několik článků k stávajícím radiátorům. V současné době je původní nájemní byt bytem družstevním, který nemáme ve vlastnictví. Máme koupený členský podíl. Předseda bytového družstva nám chce těch několik namontovaných článků (3) radiátorů ve dvou místnostech nechat odstranit. Má na to právo?

Odpověď na otázku

Vážená paní Dufková,podle platné legislativy náleží otopná soustava objektu mezi tzv. vybrané společné části objektu, což v praxi znamená, že její úpravy, opravy či rekonstrukce jsou výhradně v rozhodovací pravomoci vlastníka objektu.Konkrétně ve vašem případě platí, že jste ani v minulosti neměli žádné právo k samovolnému přidání článků a nemáte ho ani dnes. I kdyby byl váš byt v osobním vlastnictví, nic to na tomto faktu nemění. Vlastník objektu má tedy právo po vás žádat uvedení otopného tělesa do původního stavu. Máte-li vážné argumenty k zachování provedené změny, pak musíte o akceptaci změny požádat současného vlastníka, tedy bytové družstvo, a je pouze na něm, zda vaší žádost shledá jako odůvodněnou.