Denostupňová metoda.

  1. ARTAV
  2. Denostupňová metoda.
ostatni

Text otázky

Dobrý den zajímalo by mne zda je tzv. denostupňová metoda v souladu s právními předpisy. Dále by mne zajímalo jak tato metoda řeší používání spotřebičů produkujících teplo: myčka, sušička a pod.

Odpověď na otázku

Pokud jde o Váš dotaz, zda denostupňová metoda je v souladu s právnímipředpisy, pak musíme konstatovat, že tomu tak zcela není a to s ohledem nastávající platnou vyhlášku č. 372/2001 Sb., konkrétně znění §4, odst. 3. ,kde vyhláška jednoznačně uvádí, že “ spotřební složku rozdělí vlastník mezikonečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie neboindikátorů vytápění s použitím korekcí….atd.“ To ovšem neznamená, že prorozúčtování nákladů na vytápění nemůže být použita denostupňová metoda,kterou používají některé rozúčtovatelské firmy. Její použití je věcísmluvního vztahu rozúčtovatele a vlastníka nebo správce objektu.Dodatečné teplo produkované různými spotřebiči, není touto metodouzohledněno, včetně tepla dodaného do vytápěného prostoru osluněním.