diference rozdílu

  1. ARTAV
  2. diference rozdílu
ostatni

Text otázky

Který zákon určuje diferenci rozdílu do 25% mezi součtem bytových vodoměrů a patním vodoměrem.

Odpověď na otázku

Jedná se o tzv. dvojnásobnou chybu, deklarovanou v oznámení Věstníku ÚNMZ č. 9/1995 a oznámení 01/03. Tedy pro provoz vodoměrů platí, že při posuzování vlastností měřičů protečeného množství vody v době platnosti jejich ověření se vodoměr považuje za správný, pokud zjištěné chyby nepřesáhnou svojí hodnotou dvojnásobek dovolených chyb stanovených příslušným metrologickým předpisem a platných pro jejich prvotní ověření.čMI na svých webových stránkách (http://www.cmi.cz) uvádí jako mezní hodnotu 25%, přičemž se předpokládá, že byly vyloučeny neměřené odběry a nesprávné montáže (posouzeno kvalifikovaným registrovaným subjektem, nejlépe jiným, než který vodoměry instaloval) a odečty byly provedeny v úzkém časovém období.

Menu