digitální měřák na topení

  1. ARTAV
  2. digitální měřák na topení
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jaký je rozdíl mezi digitálním a odpařovacím měřákem, když se stejně musí zplatit veškeré teplo dodané do paneláku?Děkuji

Odpověď na otázku

Uvedené indikátory topných nákladů pracují na odlišných fyzikálních principech. Pro digitální platí norma čSN EN 834, pro odpařovací norma čSN EN 835. Oba však ve svém výsledku registrují a v čase integrují povrchovou teplotu otopného tělesa. Tento údaj se pak používá pro stanovení podílu úhrady uživatelů jednotlivých bytů na nákladech na vytápění domu. Od úhrady všeho dodaného tepla Vám, samozřejmě, nepomůže žádný způsob měření, či indikace.Jednoznačně však vede k rozdílným výsledkům ve vyúčtování mezi jednotlivými konečnými spotřebiteli a to pouze na základě jejich spotřeby. Tedy stejně velké byty neplatí stejné částky, jako v případě účtování dle m2, které jsou vždy neměnné. A v neposlední řadě vede všechny uživatele bytů k lepšímu hospodaření s teplem a tím ke snížení celkové dodávky tepla do domu, což v konečném výledku znamená nižší cenu za dodávku tepla.