Dílky na indikátorech vytápění?

  1. ARTAV
  2. Dílky na indikátorech vytápění?
ostatni

Text otázky

vážení mám dotaz na měřiče tepla neinstalovány na radiatorech coznamenají smýčky A až F v jakých hodnotách jsou vyjádřenz např. hodnota A je aktualní stav ale v čem je dán a jak se měří v závislosti na teplotě radiátoru jako např elektromě to znamená že čím větší teplota radiatoru tak je aktualní stav zapisován dále co je ve smyčče A2 jaké hodnoty značí s pozdravem Zapletalprosím odpověd děkuji

Odpověď na otázku

Indikátory používané a radiátorech pro registraci vytápění nejsou měřiči zmetrologického hlediska a dílky, které lze odečítat na displeji neudávajížádné fyzikální veličiny. Jde o dílky, jejichž počet je úměrný časovémuintegrálu povrchové teploty otopného tělesa a tím i množství tepla předanéhodo místnosti otopným tělesem.Jednotlivé údaje, které ukazuje displej indikátoru v polohách A až F mohoumít různé významy podle konkrétního modelu indikátoru. Na tyto údaje semusíte zeptat výrobce vašeho indikátoru. Obvykle jde o počty dílků hlavníhopočitadla uložené do paměti přístroje v nastavených časech (např. jednou zaměsíc).