Doba archivace montážních protokolů

  1. ARTAV
  2. Doba archivace montážních protokolů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jaká je povinná doba archivace montážních protokolů vodoměrů, indikátorů atd. ? Respektive po jaké době můžeme protokoly zlikvidovat ? Děkuji.

Odpověď na otázku

Povinnost vyhotovit a archivovat montážní protokoly k indikátorům legislativa neřeší, protože se nejedná o měřidla ve smyslu zákona 505/1990 Sb. Taková povinnost může tedy vzniknout na základě smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem.

U měřidel (vodoměry a měřiče tepla) platí zákonná povinnost:

„Registrovaný subjekt je povinen vést evidenci namontovaných (opravených) měřidel s uvedením údajů o výrobním čísle měřidla, platnosti jeho ověření, místě a majiteli objektu, v němž bylo měřidlo namontováno, subjektu provádějícím montáž a subjektu provádějícím servis měřidla.“

Doba archivace montážních protokolů není taxativně žádným zákonným předpisem stanovena. Analogicky s metrologickým předpisem MP002 lze doporučit, aby záznamy o montáži měřidla (montážní protokoly) byly uchovávány nejméně po dobu 5 let po skončení platnosti ověření daného měřidla.

Menu