Doba výměny indikátorů

  1. ARTAV
  2. Doba výměny indikátorů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaká je zákonná periodická doba výměny indikátorů RTN na topných tělesech. Naše SVJ hodlá zavést poměrová měřidla na otopná tělesa, přičemž nám náš správce tvrdí, že je nutné provést výměnu s ohledem na znění meteorologického zákona, každých pět let. Ohledně osazení jsme oslovili dvě firmy, které nám tvrdí, že perioda pěti let se vztahuje např. na vodoměry. Nikoliv na indikátory, které fakticky neměří spotřebu tepla, jako kalorimetry. Děkuji.

Odpověď na otázku

Váš správce se mýlí. Indikátory topných nákladů (RTN) nepodléhají metrologickým předpisům a není pro ně ani jiným předpisem stanovena doba použití. Životnost indikátorů je omezována životností napájecí baterie a je udávána výrobcem. Obvyklá životnost je 10 let.

Menu