Dodatečná změna vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Dodatečná změna vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Bydlím v panelovém domě, kde jsou radiátory osazené poměrovými měřiči. V zákonné lhůtě nám bylo provedeno vyúčtování tepla za rok 2016 a zúčtování záloh za služby. Stejně tak již proběhlo vyrovnání přeplatků. Nyní ale majitel/správce při zpětné kontrole zjistil, že fakturační měřič tepla na patě domu spotřebu již delší dobu nezaznamenával. Ve spolupráci s dodavatelem tepla provedl odborné posouzení spotřeby za rok 2016 a stanovil ji zhruba dvakrát tak vyšší než tu, kterou nám již naúčtoval. Byly jsme seznámeni s tím, že bude provedeno opravné vyúčtování tepla za rok 2016 a na základě toho budeme muset vracet přeplatky či dokonce hradit nedoplatky. Má na toto majitel/správce domu právo? Pokud ano, prosím dle kterých právních předpisů či náležitostí.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Podle občanského zákoníku se oprávněné požadavky na úhradu nákladů promlčují až po třech létech od doby kdy mohly nebo měly být uplatněny. Vlastník domu má určitě nárok, aby jeho výdaje za teplo pro vytápění byly uhrazeny uživateli bytů. Jde sice o nedodržení termínu pro předání vyúčtování dle zákona 67/2013 Sb., ale opoždění nebylo zaviněno vlastníkem domu. Nebylo by proto spravedlivé požadovat od něj penále za opožděné vyúčtování. (Viz §13, odst.(1) zákona 67/2013Sb. v platném znění.

Menu