Dodávka teplé vody

  1. ARTAV
  2. Dodávka teplé vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlíme v novém bytě ( SVJ) a máme stále problém s dodávkou teplé vody na jedné stoupačce, musíme dlouho čekat než začne téci trochu teplá. Chtěl jsem poprosit o radu jestli existuje nějaký předpis či vyhláška za jak dlouho po otevření kohoutu musí técí teplá voda a kolik stupňů musí mít. Děkuji Skoch Jiří

Odpověď na otázku

Technická norma ČSN 06 0320 stanovuje, že teplá voda má mít na výtoku u uživatele v objektu teplotu 50°C až 55°C (výjimečně 45°C až 60°C).

Vyhláška 194/2007 v aktuálním znění, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie stanoví v §4 – Pravidla pro dodávku teplé vody: Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60  °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.

Teplota teplé vody má tedy být v rozsahu 45 až 60 st.C. Obvykle se nastavuje na 55 stupňů.

Doba pro odtečení vychladlé vody v potrubí není stanovena, ale mělo by stačit odtečení vody z trubky mezi stoupačkou a kohoutem, případně směšovací baterií. Pokud odtéká více vychladlé vody, je pravděpodobně závada na oběhovém čerpadle, nebo na hydraulickém vyvážení rozvodu teplé vody. Poznáte to na teplotě stoupačky, která by měla být teplá i když právě neodebíráte teplou vodu. Upozorněte na to vlastníka domu a žádejte nápravu.

(japo + hp)