domovní vodoměr

  1. ARTAV
  2. domovní vodoměr
ostatni

Text otázky

Může domovní vodoměr odečítat?Co může být příčinou.Jak postupovat vůči dodavateli vody.

Odpověď na otázku

Vodoměr se může točit pozpátku, pokud je namontován obráceně (proti směru toku vody). Jeho údaje pak nejsou směrodatné, protože pro takovou montáž nebyl cejchován. Pro stanovení spotřeby vody je pak nutno použít náhradních metod.Buď podle spotřeby v předcházejících obdobích, (tj. před výměnou vodoměru při které došlo k chybné montáži), nebo podle směrných čísel.Uvedenou závadu je nutno co nejdříve oznámit dodavateli vody, který také vodoměr nechal namontovat.