doplatek za teplo

  1. ARTAV
  2. doplatek za teplo
ostatni

Text otázky

Bydlíme v domě,jehož majitelem se stalo město Náměšť n.Osl.Byt 4+1 je přízemní, rohový, nad garážemi, sklepy a chodbou.Je to studený byt.Za posl.3 roky jsme dopláceli za teplo vždy od 5-7tis Kč.Ostatní byty jsou teplejší a na rozdíl od nás nájemníci dobírají několik tisíc ročně.Navíc jsme zjistili,že měřidlo na teplo-jedno na celý byt-mělo být před 3lety překalibrováno,což se nestalo.Prý platí od roku 2001 vyhl.372/2001sb.,která tyto přízemní rohové byty zvýhodňuje.Nedoplatek jsme nezaplatili,požadovali jsme přepočet rozpočtu za teplo zpětně od roku 2001 se zohledněním na polohu bytu.Vojens.byt.správa,která má naše byty na starost,odpověděla,že provedou kalibraci,pak se uvidí.Na otázku zpětného vyúčtování a přepočtu nákladů za teplo a uplatnění vyhl.372nereagovali,máme si prý před odchodem z bytu zastavit topení!! Na co máme ze zákona nárok a jak se můžeme bránit v našem případě.Prosím o posouzení a radu, jak postupovat dále. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Bytový měřič tepla musí být úředně ověřen v autorizované zkušebně každé čtyři roky. Pokud má prošlý termín periodického ověření nesmí být jeho údaj použit pro rozúčtování nákladů na vytápění. Majitel domu musí v takovém případě provést rozúčtování jen podle plochy bytu, bez přihlédnutí ke skutečné spotřebě. Zmíněná vyhláška z roku 2001 skutečně platí a vyžaduje, aby při rozúčtování nákladů na vytápění bylo přihlédnuto k objektivně vyšší spotřebě tepla u bytů s většími tepelnými ztrátami (krajní, pod střechou a pod.). Taková máte zákonná práva.Kontrolou dodržování vyhlášky 372/2001 byla pověřena Státní energetická inspekce. Jinak doporučuji poradit se o dalších krocích s právníkem.