Doprimo picco

  1. ARTAV
  2. Doprimo picco
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat jaké funkce a s jakou přesností měří (tech. parametry) indikátor tepla Doprimo picco. Dále jestli by mi někdo poradil na jakém principu tento indikátor pracuje. A na závěr bych se chtěl zeptat kdo a za jakou cenu by mi na tomto indikátoru provedl kalibraci se závazným prohlášením funkčnosti tohoto indikátoru. Předem děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Elektronický indikátor-rozdělovač topných nákladů (dále jen I-RTN) Doprimo Picco dodávala na český trh společnost ista česká republika s.r.o. (dříve Viterra Energy Services s.r.o.). I-RTN nejsou měřidly ve smyslu zákona č.505/1990 Sb. o metrologii a proto ani nepodléhají žádným ověřovacím lhůtám.Indikátor pracuje v jednočidlovém režimu a podobně jako obdobná zařízení zajišťuje průběžnou integraci teploty otopného tělesa v čase a vyjadřuje ji prostřednictvím bezrozměrných jednotek na LCD displeji. Dotykové tlačítko umožňuje na displej vyvolat jak aktuální údaje, tak údaje uložené v paměti a to včetně případných chybových hlášení. Kalibrace těchto přístrojů se neprovádí, lze však nechat u výrobce protokolárně prověřit funkčnost indikátoru. Cena této služby však mnohonásobně překračuje cenu samotného indikátoru. Bližší informace o funkci, parametrech indikátoru a ceně protokolárního testování si můžete vyžádat na e-mailové adrese ista@ista.cz