Doprimo Picco

  1. ARTAV
  2. Doprimo Picco
ostatni

Text otázky

Přeji dobrý den, chci se zeptak zda měříč tepla Doprimo picco lze nastavit na ruznou velikost (výhřevnost) radiatoru nebo zdaly toto není možné . Jde mi o to jeslti je možné při výměně za větší radiatory tento měřič přispusobyt větší výhřevnosti .Děkuji za odpověd Beran Josef

Odpověď na otázku

1. Indikátor může pracovat v jednotkové stupnici, pak je koeficient výkonu otopného tělesa společně s koeficientem přestupu tepla (společně jako UFfaktor) zadáván až při provádění rozúčtování v prvním kroku, kdy odečtené dílky násobíme tímto faktorem a získáváme dílky spotřební (event. ještě dále násobíme polohovým koeficientem místnosti). Pro tento režim je přístroj standardně nastaven výrobcem.2. Indikátor může pracovat i v tzv. uživatelské stupnici, kdy hodnota UF faktoru (nebo i společně s koeficientem polohovým) je do přístroje naprogramována prostřednictvím optického rozhraní komunikačním nástrojem HPG. V tomto druhém případě pak již přímo odečítáme spotřební či korigované dílky.Obecně lze tedy shrnout, že elektronický indikátor Doprimo picco lze namontovat na (prakticky) libovolné otopné těleso a jeho náměry pak korigovat s ohledem na jeho výkon, typ, rozměry atp. Vždy je ale nutné, aby případnou přemontáž (z tělesa na těleso) prováděl servisní pracovník dodavatele indikátoru, neboť kromě samotné přemontáže musí být provedena i tzv. pasportizace nového otopného tělesa tak, aby náměry nově přeinstalovaného přístroje byly použitelné pro následné rozúčtování nákladů na vytápění.