ostatni

Text otázky

Když jeden pokoj vytápím a druhý není třeba, sečtou se pro případné sankce dohromady nebo je každý z nich řešen při vyúčtování zvlášť?

Odpověď na otázku

Všechny registrované spotřeby v jednom bytě se sečítají.Nejde v žádném případě o sankce. Je to jen dopočet skutečně spotřebovaného tepla, které je do bytu se zavřenámi radiátory přiváděno přes konstrukce domu z ostatních bytú a společných prostor a z rozvodů tepla.

Menu