ostatni

Text otázky

Zajímalo by mne , v které části radiátoru má být měřič tepla správně osazen? S pozdravem Karel Pavelka

Odpověď na otázku

Indikátory odpařovací dle čSN EN 835 se umisťují vždy do poloviny délky otopného tělesa, není-li to technicky možné, pak co nejblíže středu směrem k přívodu; výškově se umisťují do 75 % výšky otopného tělesa.Indikátory elektronické dle čSN EN 834 se na otopné těleso umisťují dle montážních pokynů výrobce.

Menu