dotaz k vyhl.372/01Sb

  1. ARTAV
  2. dotaz k vyhl.372/01Sb
ostatni

Text otázky

Omlouvám se za obtěžování, ale náš spor ve společenství se týká spravedlivého zaúčtování nákladů za odečty indikátorů tepla / i SV,TUV / a nákladů za provedení rozúčtování na jednotlivé vlastníky / 20 tis / v účetnictví SVJ. My tvrdíme, že tyto náklady souvisí s dodávkou tepla, resp. vody , tak obhajujeme, aby tyto náklady byly přiřazeny k souhrnným nákladům za teplo /vodu / a následně fakturovány jednotlivým vlastníkům, nebo aby náklady byly účtovány vůči zálohám za provoz domu podle bytů. Druhá verze, která je dle nás nespravedlivá je, že tyto náklady nelze zahrnovat do nákladů za opravy domu. V tomto případě je nespravedlivost v tom, že jde defacto o službu a jako taková nemůže zatěžovat vlastníky dle spoluvlastnického podílu. což lze uplatnit pouze u oprav společných části domu. O odpověď prosí Hlaváč Milan, J.Šoupala 1607, 70800 Ič 26838931 Dobrý den

Odpověď na otázku

Provádění odečtů a rozúčtování nákladů je skutečně služba a nebylo by správné hradit tyto práce z fondu oprav. Je možno hradit je z provozních nákladů SVJ, nebo je rozúčtovat jednotlivým vlastníkům v rámci ročního vyúčtování záloh jako samostatnou položku. Tyto platby nemají být zahrnovány do nákladů na vytápění nebo nákladů na dodávky vody.

Menu