dotaz k vyučtování

  1. ARTAV
  2. dotaz k vyučtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den! Chtěla jsem se zeptat, zdědila jsem v roce 2008 byt po mamince letos došlo k vyučtování za teplo a vodu družstvo mi ale učet zprůměrovalo s odůvodněním že byt nebyl zpřístupněn po výstraze ketrá byla vyvěšená ve vchodě jelikož jsem v bytě neměla trvalý pobyt ani jsem jej nevlastnila a byt byl v té době v dědickém řízení neměla jsem ani možnost jej spřístupnit jelikož jsem k družstvu a bytu neměla ani práva ani povinosti jsem toho názoru že jsem nemohla byt zpřístupnit jelikož jsem sama neměla do bytu přístup.Jelikož maminka šetřila a topení vypínala neměl by být doplatek ve výši 3500kč jelikož dříve maminka doplácela jen minymálně dle informací družstva. Nelíbí se mi postup družstva.Zamítli mou reklamaci s tím že jsem byla vyzvaná a byt nezpřístupnila ale nikdo mě nevyzval a ikdyž jsem na družstvu byla a žádala o to aby byl oděčet proveden znovu že byt zpřístupním jelikož k němu již mám přístup družstvo nereagovalo a dál po mě vymáhá částku která je zprůměrovaná.Mají na to právo měla bych opravdu zaplatit částku zprůměrovanou ikdyž jsem byt nezpřístupnila vlastní vinou?A nebo mám nárok na to zaplatit dle zkutečného stavu?Jak mám družstvo přimět k tomu aby mi alespoň vyměnily ampulky aby mohl proběhnout v příštím roce odečet?Moc děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne Z.

Odpověď na otázku

V případě, že konečný spotřebitel neumožní odečet vodoměrů nebo indikátorů spotřeby tepla, je vlastník objektu povinen postupovat dle ustanovení §4 a §5, odst.7 vyhlášky č.372/2001Sb..Text vyhlášky naleznete na našich webových stránkách http://www.artav.cz/legislativa/.Pokud družstvo provedlo rozúčtování nákladů na teplo a vodu v části spotřební složky podle prostého průměru bez navýšení, vzalo již v úvahu vzniklou situaci (nemožnost odpočtu z důvodu dědění).Pro informaci uvádíme, že standardně se používá pro teplo 1,6-ti násobek a pro teplou užitkovou vodu 3násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky (celého objektu).Ano, pokud rozúčtování odpovídá výše citovaným ustanovením vyhlášky má družstvo právo na úhradu jím vypočtené částky za dodávku tepla a vody a Vy máte povinnost tuto úhradu provést.Protože je z Vašeho dotazu patrné, že máte instalovány odpařovací indikátory spotřeby tepla, není technicky možné, aby v jednom bytě byly instalovány ampulky s indikační kapalinou po jejich výměně v řádném či mimořádném termínu až následně.Začátek indikace spotřeby by v takovém případě byl jiný v ostatních bytech a jiný pouze u Vás.Rozúčtování dalšího zúčtovacího období bude muset být provedeno dle ustanovení §4 a §5, odst. 9 citované vyhlášky, tedy pro teplo opět u spotřební složky nákladů z průměru bez navýšení. Pro rozúčtování teplé užitkové vody se použije odečtený stav bytového vodoměru.