Dotaz na cenu teplé vody.

  1. ARTAV
  2. Dotaz na cenu teplé vody.
ostatni

Text otázky

Je možné,aby mi bylo za rok při celkové spotřebě 5m3 za tepl.vodu účtováno 5611,-Kč.Byt je o výměře 54 m2? V každem byte jsou měřáky.Bydlel jsem na přech.bydl. Dále je možné,abych měl ve vyučtováni za učtované obdobi jednu kolonku na tepl.vodu a topeni?Za topení kdy jsem tam nebyl mně bylo účtováno3.182,-Kč .Vkaždem bytě jsou měřáky na každém radiatoru. Je to v souladu s platnou vyhláškou?Vyučtovaní topení provádi f.Ista a vyučtování tepl.v. předseda družstva vlastníků.Byty jsou v jednotl vlastnictvi. Předem děkuji za odpověd a jsem s pozdravem L.Polívka

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu se řídí Vyhl. MMR č.372/2001 Sb.Nyní k Vašim jednotlivým dotazům:1. Ano, je to možné. Náklady na teplou vodu se skládají jednak z nákladu navodné a stočné, který je rozdělován podle náměrů bytových vodoměrů, a dálepak z nákladu na ohřev, kdy 30 % takového nákladu je odvozeno z podlahovéplochy Vašeho bytu a 70 % z Vaší spotřeby (§5). Z toho vyplývá, že Vám zposkytování teplé vody vzniká náklad i v případě, že byste žádnou teplouvodu v průběhu zúčtovacího období neodebral. Obecně platí, že čím menší jespotřeba teplé vody, tím vyšší je její průměrná cena za odebraný 1 m3.2. Ne, nemělo by to tak být, jednotlivé náklady mají být uvedeny odděleně(§7,odst.2a).3. Skutečnost, zda je byt obýván či nikoli, nemá žádný vliv na postup přirozúčtování nákladů na teplo. Jsou-li instalovány indikátory, pak sepostupuje podle §4. K výši Vaší úhrady za teplo se nelze na základěuvedených údajů kvalifikovaně vyjádřit. V případě pochybností je třeba seobrátit na vlastníka objektu, neboť ten je zodpovědný za správnostvyúčtování. Proto není v rozporu ani skutečnost, že část rozúčtování jesvěřeno odborné firmě a část si zpracovává vlastník svépomocně.