Dotaz na elektrické RTN

  1. ARTAV
  2. Dotaz na elektrické RTN
ostatni

Text otázky

Při jaké teplotě začínají pracovat (měřit, fungovat) elektronické poměrové měřiče ?

Odpověď na otázku

Pokud je el. RTN jednočidlový a pracuje jednosnímačovou metodou, pak je startovací teplota (počátek registrace) obvykle asi 28°C na otopném tělese v zimním období, v letním období zpravidla při teplotě mírně vyšší. Pokud je el. RTN dvoučidlový a pracuje v jednosnímačovém nebo dvousnímačovém režimu, pak je startovací teplota určena kombinací několika podmínek v závislosti na teplotě otopného tělesa a vzduchu v místnosti (např. pokud je teplota tělesa vyšší o 5 °C než teplota vzduchu), tak aby byl vystižen co nejpřesněji okamžik, kdy těleso začíná dodávat do místnosti tepelnou energii a zárověn se předešlo ekvivalentu tzv. letního odparu u odpařovacích RTN.