Dotaz na indikátor topných nákladů EITN 30, který registruje jak teplo radiátoru, tak i teplo v místnosti s předmětným radiátorem.

  1. ARTAV
  2. Dotaz na indikátor topných nákladů EITN 30, který registruje jak teplo radiátoru, tak i teplo v místnosti s předmětným radiátorem.
meridla

Text otázky

Tento indikátor načítá teplo v místnosti, kterou musím dotápět jinými zdroji vytápění - elektrickými přímotopy. Ovšem indikátor si "účtuje" teplo, které mám z jiného zdroje. Nehodlám platit dvakrát za stejné teplo. Indikátor nedokáže rozlišit teplo z přímotopů a z radiátoru, na kterém je pracovníky Fastu upevněn. Žádám odpověď, abych předešel pozdějšímu možnému reklamačnímu řízení. Ostrovští pracovníciFASTu, s.r.o. moje podněty okázale ignorují.

Odpověď na otázku

Indikátor má dvě teplotní čidla: jedno je na základové destičce a sleduje teplotu otopného tělesa, druhé je na povrchu indikátoru a sleduje teplotu vzduchu v místnosti. Výsledné dílky, které udávají poměrné množství tepla dodaného otopným tělesem, jsou úměrné rozdílu těchto dvou sledovaných teplot. Elektrické přímotopy pomáhají zvýšit teplotu vzduchu v místnosti a tím snižují náměr indikátoru. Indikátor tímto způsobem indikuje jen teplo dodané otopným tělesem, nikoli teplo dodané jinými zdroji. Vaše úvahy o dvojím placení neodpovídají skutečnosti.

-japo-

Menu