dotaz na měření

  1. ARTAV
  2. dotaz na měření
ostatni

Text otázky

Máme v celém domě na radiátorech nově naistalované termostatické ventily s hlavicí OVENTROP a dvojčinné idikátory pro rozdělení nákladů na vytápění SIMENS VHE 30Z. Zajímalo by mne, jak mohu kontrolovat náklady na topení. Na displeji se sice zobrazují čísla (asi poměrová), ale není mě jasné kdy začíná měřidlo počítat spotřebované teplo a kdy měření končí. Kdo měření ovlivňuje, když ovládání vč. odečtů je bezdrátové a jak pracuje čidlo v létě, pokud teplota dostoupí běžných letních teplot. Jak mohu spotřebu průběžně kontrolovat. Kdy má být zaslána fakturace? Děkuji za zprávu.

Odpověď na otázku

Elektronické indikátory obecně pouze indikují a zobrazují bezrozměrný údaj, který je v podstatě integrálem teploty otopného tělesa v čase. Sám dvojčidlový přístroj je softwarově ošetřen tak, aby načítal pouze teplotu (teplo), které pochází z otopného tělesa a je také prostřednictvím kalendářní funkce obvykle chráněn proti tzv. „letním náměrům“. Nicméně informace, které požadujete, by vám měl vyčerpávajícím způsobem podat dodavatel, od něhož jste přístroje zakoupili; součástí dodávky podle platných předpisů musí být i návod k použití a to českém jazyce. Kontrolu, zda přístroj pracuje řádně, sám provést nemůžete, můžete pouze orientačně průběžně sledovat, zda přístroj načítá v době kdy topíte a naopak. Konečný vztah k nákladům na vytápění vzniká až po spočítání celé zúčtovací jednotky (objektu), takže vy sám nemůžete „nákladovou kontrolu“ provádět. Platná vyhláška pro rozúčtování nákladů na vytápění (č.372/2001 Sb.) ukládá v §7,odst.1 vlastníkovi objektu předat vyúčtování konečným spotřebitelům nejpozději do 4 kalendářních měsíců po ukončení zúčtovacího období.Odkazuji také na podobný dotaz ze 17.5.2009 v této poradně.